บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

JOIN US

บริษัทฯ ของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความมั่นคง สวัสดิการดี อยากเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ มาเป็นครอบครัว ไทเกอร์ กรุ๊ป กับเรานะคะ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตามหน่วยงาน

สวัสดิการ

 • 1. เครื่องแบบพนักงาน
 • 2. โบนัสประจำปี
 • 3. การปรับค่าจ้างประจำปี
 • 4. สวัสดิการกรณีครอบครัว พนักงานเสียชีวิต
 • 5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • 6. วันลากิจ
 • 7. สะสมวันทำงาน
 • 8. การลาอุปสมบท
 • 9. อาหารกลางวัน
 • 10. ที่พักพนักงาน (สำหรับพนักงานประจำหน่วยงานที่อยู่นอกพื้นที่ (ต่างจังหวัด) หรือตามตกลง)
 • 11. เงินกู้ยืมพนักงาน
 • 12. เบี้ยเลี้ยง
 • 13. ค่าเดินทางเพื่อกลับภูมิลำเนา
 • 14. ค่าคลอดบุตร
 • 15. ฝึกอบรบเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
 • 16. เบิกเงินล่วงหน้า
 • 17. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 18. สวัสดิการอื่นๆ

ติดต่อสมัครงาน

คุณปุญญิสา นิ่มนวล ( Punyisa N.(Add) )

Human Resources Manager

Email : hr@tigergroups.com
Tel.02-814-1300
Fax.02-814-1414
Mobile.092-405-9900
Mobile.080-661-6961