บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

ABOUT US

กลุ่มบริษัท ไทเกอร์ กรุ๊ป เริ่มดำเนินธุรกิจก่อสร้าง เมื่อปี 2514 ในปัจจุบัน จดทะเบียนในนาม บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด ดำเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทั่วประเทศ ตั้งแต่งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม งานระบบ จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญการ อาทิเช่น วิศวกรที่มากด้วยผลงานและประสบการณ์ สถาปนิกที่มีทักษะและความสามรถในการออกแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในงานแต่ละด้าน ผลงานงานก่อสร้างของเราบ่งบอกถึงมาตรฐานการก่อสร้างระดับสากล โดยยึดถือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมามากกว่า 40 ปี เป็นเครื่องการันตี ประกันคุณภาพของบริษัทและได้รับความไว้วางใจจากหลาย ๆ องค์กรเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงการมีศักยภาพอย่างชัดเจน

เชี่ยวชาญงานก่อสร้าง

สรรสร้างอย่างมีคุณภาพ เอกลักษณ์โดดเด่น

ทีมงานและวิศวกรคุณภาพ

โดยทีมงานและวิศวกรคุณภาพจากประสบการณ์ที่ยาวนาน

ประสบการณ์กว่า 40 ปี

เพราะประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนางานของเราอย่างต่อเนื่อง