บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด

อาคารสำนักงาน