ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น1 จำกัด เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

ตำแหน่งงาน ประจำ จำนวน
   บริหารโครงการก่อสร้าง(ประจำสำนักงาน) กรุงเทพฯ 1
   หัวหน้าบัญชีและการเงิน กรุงเทพฯ 1
   วิศวกร OFFICE ENGINEER กรุงเทพฯ 2
   พนักงานขับรถแบคโฮ,รถบรรทุกสิบล้อ,พ่วง,เฮี๊ยบ กรุงเทพฯ/ภูเก็ต 1
   ธุรการหน่วยงานก่อสร้าง ภูเก็ต 1
   เสมียนหน่วยงานก่อสร้าง ภูเก็ต 1
   ประสานงานก่อสร้าง ภูเก็ต 1
   เลขานุการฝ่ายก่อสร้าง/ผู้ช่วยฝ่ายบริหารฝ่ายก่อสร้าง ภูเก็ต 1
   เจ้าหน้าที่จัดซื้อและว่าจ้าง กรุงเทพฯ 2
   วิศวกร SITE ENGINEER ภูเก็ต 1
   โฟร์แมนประจำ Site งาน ภูเก็ต 1
   เจ้าหน้าที่เขียนแบบก่อสร้าง กรุงเทพฯ/ภูเก็ต 2

 

 

 

รับเหมาก่อสร้างอาคาร