รับเหมาก่อสร้าง : เกี่ยวกับเรา

รับเหมาก่อสร้าง

P01         กลุ่มบริษัท ไทเกอร์ กรุ๊ป จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เมื่อปี 2514 ดำเนินกิจการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม จนถึงการก่อสร้างอาคารจนเสร็จสมบูรณ์ โดยทีมงานมืออาชีพผู้ชำนาญกาล สามารถดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยคุณภาพและเวลาที่กำหนด จากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมามากกว่า 40 ปี เป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพของบริษัทและได้รับความไว้วางใจจากหลาย ๆ องค์กรเป็นอย่างดี เป็นสิ่งที่ทำให้เห็นถึงการมีศักยภาพอย่างชัดเจน
เดิม ไทเกอร์ กรุ๊ป ได้จดทะเบียนในนาม บริษัท รุ่งแสงจรี จำกัด และได้ขยายกลุ่มธุรกิจงานก่อสร้างอาคารทันสมัยและมีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทยังเป็นผู้ให้บริการวัสดุภัณฑ์และอื่นๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ปัจจุบันดำเนินการทำงานด้วยระบบคุณภาพงานที่ดี และมีประสิทธิภาพสูง โดยมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งมีบริษัทในเครือดังนี้

  • บริษัท ไทเกอร์ คอนสตรัคชั่น 1 จำกัด : บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
  • บริษัท ไทเกอร์ โปรดักส์ จำกัด : จำหน่าย

P07
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนากลุ่มบริษัท ไทเกอร์ กรุ๊ป ให้มีความมั่นคง, น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งเพิ่มคุณภาพ, ประสิทธิภาพของงานให้ทันสมัยตลอดเวลา อีกทั้งยังพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญและทันสมัยในระดับมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

“บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรให้มากกว่าคำว่ามืออาชีพ สู่การเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารชั้นแนวหน้าของประเทศและเป็นองค์กรหนึ่งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นต่อไป…”